SEMINAR/WORKSHOP SA BASIC GENDER SENSITIVITY (GST++), INILUNSAD SA QUEEN MARGARETTE, LUCENA CITY

GENDER AND DEVELOPMENT TRAINING AND SEMINAR, INILUNSAD NG BAYAN NG
 PATNANUNGAN, SA QUEEN MARGARETTE HOTEL SA LUNSOD NG LUCENA NOONG
 24 HANGGANG 26 NG SETYEMBRE TAONG 2014.
 

                 Tinugunan ng      Bayan      ng    Patnanungan, Quezon ang programa ng Pambansang Pamahalaan
partikular sa Pantay na kalayaan at pagtingin ng mamamayan sa mga kalalakihan   at kababaihan sa pama-
magitan ng paglulunsad ng isang pagsasanay ng Local Government Unit ng Bayan ng Patnanungan, Quezon
sa lunsod ng   Lucena na kung    saan   ay ipinakita dito ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay na may
titulong Seminar /workshop on Basic Gender Sentitivity,        GAD Planning and Budgetting Harmonized Gender
and Development Guidelines (HGDG) in cooperation with the Provincial Gender and Development Office).
                 Dinaluhan ito sa    pangunguna   ni Kgg. DANTEO M. EUSEBIO, Punong Bayan, Kgg. Alvaro V.
Demin, sampu ng myembro ng Sangguniang bayan ng Patnanungan,     Quezon, kasama din dito ang mga
Local Head department ng naturang bayan at      mga    Punong Barangay    at kalihim mula naman sa anim
na Barangay.

                Sa pagsasanay ay nakita ng mga partisipante na napakahalaga ng ginawang pag-aaral sa pamamagi
tan ng pagsisikap ng Lokal na Pamahalaan,   katuwang si   DILG MLGOO II Ann Maureen D. Gumboc  sa
pakikipag-ugnayan sa PGAD ng lalawigan ng Quezon, Gayundin si MSWDO/GAD Focal Person
Cristina Refazo  ng bayan ng Patnanungan, Quezon.

---renrenluceroPIO--