OFFICE OF THE VICE MAYOR AND THE SANGGUNIANG BAYAN
Hon. Alvaro B. Demin                           ................................................ Municipal Vice Mayor

Hon. Leticia G. Lopez                          .................................................. SB Member
                                                                                                                           Komite ng Pangkalusugan

Hon. Precila G. Aquino                         ................................................ SB Member
                                                                                                                           Komite sa Kababaihan at Pamilya

Hon. Baby Jane C. Bantucan               ............................................... SB Member
                                                                                                                           Komite sa Pangangalaga ng Kapaligiran
                                                                                                                           Komite sa Pangturismo
                                                                                                                           Komite sa Prangkisa, Transportasiyon at Komikasyon at Paradahan at
                                                                                                                           Serbisyong Pampubliko

Hon. Nolasco M. Demin                        ................................................ SB Member
                                                                                                                           Komite ng Paglalaan
                                                                                                                           Komite ng Alintuntunin at Karapatan
                                                                                                                           Komite ng Kaparaanan sa Paglikom ng Pondo

Hon. Dante S. Demin                            ..................................................SB Member
                                                                                                                           Komite ng Karapatang Pantao
                                                                                                                           Komite ng Pagawaing Bayan

Hon. Erlito C. Ditan                              .................................................. SB Member
                                                                                                                          Komite ng Edukasyon
                                                                                                                          Komite ng Kalingang Panlipunan

Hon. Nelson G. Manlugon                    ................................................ SB Member
                                                                                                                          Komite ng Pangangalaga ng Kaligtasan at Kapayapaan

Hon. Reynaldo A. Añonuevo               ................................................  SB Member
                                                                                                                          Komite sa Kooperatiba at Agrikultura

Hon. Roderick M. Larita                         .............................................. SB Member
                                                                                                                          Komite ng Pampublikong Pamilihan, Manininda at Katayan ng mga
                                                                                                                          Hayop
                                                                                                                          Komite ng Barangay Affairs

Elizabeth R. Asutilla                               ................................................ Secretary to the Sangguniang Bayan

Norinyl D. Robles                                   ................................................ Administrative Aide IV

Luningning D. Lagarde                           ................................................ Local Legislative Staff

Lorna C. Villabroza                                ................................................. Administrative Aide
                                                                                                                           Job Order

Alberto Jaime                                       ................................................... Administrative Aide
                                                                                                                            Job Order

Reynaldo Almadrones                           ...............................................   Administrative Aide
                                                                                                                           Job Order